அமரர் முத்துவேலு கணேசலிங்கம்

தோற்றம்:
04.10.1949
மறைவு:
23.06.2017
ஆண்டு:
31ஆம் நாள்