காமெடி கதம்ப நிகழ்ச்சி

நாவற்குழி சித்தி விநாயகர் ஆலய 7ஆம் நாள் மாம்பழத்திருவிழா