அமரர் கந்தையா இரத்தினம்

தோற்றம்:
-
மறைவு:
-
ஆண்டு:
31 ஆம் நாள் நினைவஞ்சலி