சரவணமுத்து சடாச்சரம்

திதி - சதுர்த்தி

தோற்றம்:
22.10.1938
மறைவு:
23.10.2017
ஆண்டு:
முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி