அமரர் சிவகுரு மகேந்திரராஜா

தோற்றம்:
17.04.1951
மறைவு:
15.10.2018
ஆண்டு:
31ஆம் நாள் நினைவஞ்சலி