அமரர் E.K.சண்முகநாதன்

(முன்னாள் கல்விப் பணிப்பபாளர் தமிழ்ப்பகுதி - அகில இலங்கை)

தோற்றம்:
14.12.1924
மறைவு:
04.12.1985
ஆண்டு:
33 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி