திருமதி பரமேஸ்வரி (கமலா) தங்கவேலாயுதம்

தோற்றம்:
01.05.1955
மறைவு:
19.12.2016
ஆண்டு:
ஈராண்டு நினைவஞ்சலி