அமரர் சிவபாக்கியம் கணபதிப்பிள்ளை

தோற்றம்:
13.05.1933
மறைவு:
21.12.2017
ஆண்டு:
முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி