அமரர் கந்தையா அப்புத்துரை

( திதி : 13.01.2019)

தோற்றம்:
06.10.1926
மறைவு:
25.12.2017
ஆண்டு:
முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி