அமரர் ஜெயக்குமாரன் தனுஷன்

தோற்றம்:
04.05.1986
மறைவு:
14.01.2005
ஆண்டு:
14ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி