சின்னப்பிள்ளை சங்கரப்பிள்ளை

தோற்றம்:
18.04.1940
மறைவு:
27.01.2018
ஆண்டு:
முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி