அமரர் செல்லையா சுப்பிரமணியம்

(ராஜ்மணி - ஆச்சாரியார்)

தோற்றம்:
15.05.1944
மறைவு:
12.02.2018
ஆண்டு:
முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி