திருமதி பாக்கியம் அருமைநாயகம்

தோற்றம்:
12.03.1933
மறைவு:
25.01.2017
ஆண்டு:
2 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி