ஸ்ரீமான் செல்லப்பா கனகசபை

(ஸ்தாபகர் - கணேசன் ஸ்ரோர்ஸ், சிவகணேசன் ஸ்ரோர்ஸ்)

தோற்றம்:
08.10.1925
மறைவு:
19.01.1999
ஆண்டு:
20ஆம் ஆண்டு நினைவலைகள்