பொன்றோஸ் மகாலிங்கம்

ஆண்டு:
2 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி