திருமதி லக் ஷி நந்தகுமார்

”சின்னத்துரை சிற்பாலயம்” உரிமையாளர் நந்தகுமாரின் மனைவி

தோற்றம்:
29.05.1984
மறைவு:
03.03.2019
ஆண்டு:
2 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி