துரைராஜா மகேந்திரராஜா

யாழ். கோண்­டா­வில் கிழக்­கைப் பிறப்­பி­ட­மா­க­வும் ஜேர்­மனி Wuppertal ஐ வதி­வி­ட­மா­க­வும் கொண்ட துரை­ராஜா…

Dr. அம்பலவாணர் ரகுபதி

யாழ். இணு­வி­லைப் பிறப்­பி­ட­மா­க­வும் வசிப்­பி­ட­மா­க­வும் கொண்ட அம்­ப­ல­வா­ணர் ரகு­பதி (பொது வைத்­திய நிபு­ணர்)…