திருமதி புனிதவதி சீவரட்ணம்

நல்லூரைப்பிறப்பிடமாகவும் அராலி கிழக்கு தற்போது இந்தியாவை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட திருமதி புனிதவதி சீவரட்ணம்…

எம். ஐ. கிறிஸ்ரி றமீன்

யாழ். அச்சுக்கூட வீதியைப் பிறப்பிடமாகவும் கொழும்புத்துறையை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட இப்ராகிம் கிறிஸ்ரி றமீன் கடந்த…

திருமதி சின்னம்மா ஆறுமுகம்

பாரதி வீதி கோண்டாவிலைப் பிறப்பிடமாகவும் காரைக்கால் இணுவிலை நிரந்தர முகவரியாகவும் பிரதான வீதி, கிராஞ்சியை தற்காலிக…